Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.

Bezbedan daljinski pristup i prikupljanje podataka iz udaljenih lokacija pomoću Ewon rutera

Verovatno ste već razmišljali kako bi sebi i svojim inženjerima mogli olakšati rad pomoću daljinskog pristupa? Modemi Ewon pored daljinskog pristupa nude i bogate funkcije podataka koje proizvođačima mašina, integratorima i krajnim korisnicima nude nove načine praćenja mašina, linija i proizvodnih procesa.

Ewon modemi za daljinski pristup

Dva nivoa udaljenog pristupa za različite potrebe korisnika.

01 Osnovni daljinski pristup udaljenim uređajima - modem Ewon Cosy+

 • Daljinsko programiranje PLC kontrolera i HMI panela
 • Udaljeno rešavanje problema
 • Udaljeno praćenje HMI panela
 • Uspostavljanje Veb IP kamere za lokalnu podršku
 • Osnovno primanje alarma

02 Daljinsko prikupljanje podataka i njihova obrada - modem Ewon Flexy 205

 • Prikupljanje podataka za Veb HMI vizuelizaciju i KPI indikatore
 • DATA Logging i slanje podataka u baze
 • Prikupljanje podataka za izveštaje po meri korisnika
 • Prikupljanje podataka za napredna rešenja vizuelizacije
 • Udaljeno programiranje PLC kontrolera i HMI panela te rešavanje problema

Daljinski pristup uređajima po koracima (Ewon Cosy & Flexy):

Korak 01

Modem Ewon namestimo uz PLC kontroler ili HMI panel. Obezbedimo napajanje, vezu između modema i uređaja te vezu s internetom (Ethernet, WiFi ili GSM).

Korak 02

U slučaju pristupa preko lokalne internetne mreže se na udaljenoj lokaciji kreira bezbedan VPN tunel koji osigurava potpunu bezbednost. Na strani korisnika bezbednost je osigurana preko autentifikacije u dva koraka i preko bezbednosno sertifikovanog Talk2M Clouda.

Korak 03

Nakon uspostavljanja veze korisnik preko veb brovzera pristupa M2Web platformi, gde se mogu pregledavati svi daljinsko povezani uređaji. M2Web alat nudi programiranje uređaja/kontrolera i pregledavanje HMI panela/IP kamera.

Prikupljanje podataka sa udaljenih uređaja po koracima (Ewon Flexy):

Korak 04

U namenskom VEB konfiguracionom alatu odredimo PLC TAGove (max 2500 TAGova). Oni su definisani u absolutnom ili relativnom smislu, na ograničeno vreme može se u memoriju modema sačuvati do 1 mio tačaka s vremenskom oznakom.

Korak 05

Podaci se šalju u Talk2M, bezbednosno sertifikovan Cloud za prenos podataka ka korisniku. Podaci su od tu nadalje na raspolaganju u različite svrhe.

Korak 06

Daljinsko prikupljeni podaci su na raspolaganju za zapisivanje u baze podataka, izradu periodičnih izveštaja, KPI indikatore, jednostavnu i naprednu vizuelizaciju te za ostale (IIOT) aplikacije.


Modem Ewon Cosy+

Kompaktni modem za osnovni daljinski pristup sa ugrađenom bezbednošću - karakteristike:

 • Udaljeno programiranje PLC/HMI i parametriranje uređaja, pristup HMI panelima, uspostavljanje IP kamere i osnovno primanje alarma
 • Kompaktan modem nudi tri načine spajanja u internetnu mrežu - 1. Ethernet, 2. WiFi i 3. GSM
 • Korisnik udaljenom uređaju pristupa pomoću alata eCatcher (Talk2M VPN Client), eCatcher Mobile (iOS & Android aplikacija) i preko M2Web (Talk2M Web portal)
 • Ugrađeni bezbednosni čip nudi najviši nivo bezbednosti udaljenog pristupa

Ewon Cosy+ Ethernet (EC71330)

Uređaj se u lokalnu internetnu mrežu spaja preko Ethernet kabla.

Ewon Cosy+ WiFi (EC7133J)

Uređaj se u lokalnu internetnu mrežu spaja preko WiFi mreže.

Ewon Cosy+ 4G (EC7133L)

Uređaj se u internet povezuje preko GSM signala. Lokalna internetna mreža nije potrebna.

Ewon Cosy je namenjen proizvođačima mašina i sistem integratorima, koji žele minimizirati broj (servisnih) puteva, postići veću odzivnost i svojim inženjerima pojednostaviti rad.


Modem Ewon Flexy 205

Modem za udaljeni pristup s funkcijama podataka u kompaktnom obliku - karakteristike:

 • Modularni dizajn sa dva slota nudi proširivost uz dodatne komunikacione kartice
 • Ewon Flexy 205 je modem koji nudi daljinski pristup uređajima i daljinsko prikupljanje podataka sa udaljenih uređaja
 • 4 ugrađena Ethernet ulaza za spajanje u internetnu mrežu i sa uredjajima (PLC/HMI)
 • Spajanje u internet moguće je preko Ethernet žičane veze i WiFi-ja u lokalnu mreži, kao i preko GSM mreže
 • Ugrađene funkcije: 1. VPN daljinsko povezivanje, 2. daljinsko prikupljanje podataka, 3. pregledavanje KPI indikatora, 4. alarmna obaveštenja, 5. Web HMI kontrolni paneli, 6. istorijsko zapisivanje i pregledavanje podataka, i 7. Ugrađeni OPC Server te 8. napredna vizuelizacija podataka i izveštaji
 • Za konfiguraciju prikupljanja podataka sa PLC kontrolera postoji namenski veb konfigurator
Ewon Flexy modularni modem za daljinski dostop do naprav in daljinsko zajemanje podatkov iz oddaljenih lokacij.

Kartice za proširenje (modem Flexy 205)

Šta možemo da uradimo sa daljinsko prikupljenim podacima?

01 KPI indikatori

Svaki prikupljeni PLC TAG možete prikazivati kao indikator efikasnosti. Za svaku spojenu mašinu u M2Web portalu možete da pregledavate do 6 indikatora efikasnosti.

02 Web Server HMI nadzorne ploče

Prema svojim potrebama kreiratjte HMI nadzorne ploče koje su dostupne lokalno ili daljinski preko brovzera. U viewON alatu pomoću biblioteke grafičkih elemenata i templejta dizajnirajte nadzorne ploče prema svojim željama.

03 Primanje alarmova

Za svaki prikupljeni PLC TAG možemo odrediti 4 granične vrednosti. Kada proces prevazilazi određene vrednosti, Ewon Flexy preko SMSa ili E-Maila pošalje alarmno upozorenje sa vrednošćom i statusom.

04 Data Logging, izveštaji i baze podataka

Prema potrebama podesite peridočna slanje podataka sa vremenskom oznakom sa spojenih mašina u vašu bazu podataka u .CSV obliku. Podaci su tako uvek na raspolaganju za pregledavanje istorijskih trendova.

05 Napredna vizuelizacija i izveštaji

Ewon Flexy omogućuje kreiranje naprednih vizuelizacija po meri korisnika. Više možete da pročitate na ovoj poveznici.

06 Slanje podataka u IIOT aplikacije

Daljinsko prikupljene podatke preko MQTT protokola možete da pošaljete u Azure Cloud, ThingWorx, MindSphere, Amazon Web Services i ostale IIOT aplikacije.


Talk2M - Cloud za bezbedan VPN pristup i daljinski prenos podataka

VPN pristup i prikupljanja podataka preko Talk2M Clouda:

 • Modemi Ewon za daljinski pristup i prenos podataka koriste Talk2M Cloud
 • Talk2M Cloud deluje kao mreža 30 servera, koji su locirani u 178 država po celom svetu
 • Talk2M Cloud je sertifikovan sa ISO27001:2013 i ISECOM STAR bezbednosnim sertifikatima, koji pokrivaju područje informacione bezbednosti
 • Talk2M Cloud je u prošlosti daljinski spojio više od 500.000 Ewon rutera i uspostavio preko 40 milijuna VPN veza


Talk2M Cloud sa osnovnim funkcijama (FREE paket) je besplatan uz uslov registracije barem jednog Ewon modema godišnje!


U našoj ponudi su i dva Starter paketa!

Starter paketi su dostupni za isporuku! Po kompaniji je moguće dobiti jedan Starter KIT Cosy i Flexy.


Pošalji upit

Pošaljite upit preko formulara ispod ili nas kontaktirajte putem info@rbt-technologies.rs!

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).