Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.

HMS Networks

HMS Networks je švedski proizvođač proizvoda za komunikaciju u industriji i infrastrukturi.


HMS Networks nudi:

 • Ewon modeme za daljinski pristup i daljinsko prikupljanje podataka sa udaljenih mašina te alate za vizuelizaciju prikupljenih podataka
 • Anybus komunikacijske pretvarače i prilagodne čipove/kartice za prelaz između različitih komunikacijskih protokola i bežična rešenja
 • Module i pretvarače IXXAT za uspostavljanje CAN i Safety komunikacije
 • Pretvarače i Cloud rešenja Intesis za uspostavljanje komunikacije u pametnim zgradama i za spajanje AC/HVAC sistema

Ewon industrijski ruteri

Udaljeni pristup uređajima - Ewon Cosy+

Industrijski ruter Ewon Cosy+

Ewon Cosy+ je kompaktni ruter za daljinski pristup uređajima i postoji u tri verzije - Ethernet, WiFi i 4G. Glavne funkcije Cosy+ modema su udaljeno programiranje PLC-a, udaljeni pristup HMI panelu, udaljeno upravljanje uređaja, primanje alarma i uspostavljanje IP kamere. Korisnik se na udaljeni ruter (PLC) povezuje putem Talk2M Cloud-a koji je pokriven ISO 27001:2013 standardom (sistemi upravljanja informacione bezbednosti) i STAR sertifikatom. Cosy+ ima ugrađen dodatni bezbednosni čip kao odgovor na najzahtevnije kibernetske izazove današnje IIoT dobe.

Prikupljanje podataka sa udaljenih uređaja i lokacija - Ewon Flexy

Industrijski ruter Ewon Flexy

Ewon Flexy je modularni ruter koji pored daljinskog pristupa udaljenom uređaju omogućuje i daljinsko prikupljanje podataka sa udaljenih uređaja. Korisnik u ovom slučaju može centralno primati podatke sa vremenskom oznakom – na primer alarme, ključne indikatore rada uređaja i ostale slične parametre. Na kučište rutera je moguće umetnuti kartice za proširenje. Široki raspon kartica nudi različite načine povezivanja putem Ethernet-a, WiFi-a, GSM-a, serijske komunikacije, PSTN-a i putem I/O. Kao kod Cosy rutera, korisnik i kod Flexy-ja udaljene podatke prikuplja preko Talk2M oblaka.

Talk2M oblak za prenos podataka

Oblak za prenos podataka Talk2M

Udaljeni pristup u slučaju primene Cosy i Flexy rutera vrši se preko Talk2M oblaka. Korisnik putem veb pretraživača pristupa do Talk2M oblaka, koji se nadalje spaja do udaljenog uređaja. Bezbednost prenosa podataka je osigurana ISO27001:2013 standarom, koji pokriva sisteme informacione bezbednosti. 

Talk2M činjenice:

 • Talk2M oblak uspostavlja više od 20 VPN servera širom celog sveta
 • Ewon udaljeni pristup postoji u 178 zemalja sveta
 • Preko 500 hiljada registrovanih eWON modema i preko 40 milijona uspostavljenih VPN veza

Anybus komunikacioni konvertori

Anybus komunikacijski pretvarači

Anybus komunikacijski pretvarači

Anybus komunikacijski pretvarači se koriste kao komunikacijski pretvarači između uređaja ili mreža, koji koriste različite komunikacijske protokole. Na ovakav način moguće je međusobno spojiti većinu industrijskih protokola unutar industrijskih Ethernet i Fieldbus mreža. Anybus nudi takođe namenske interfejse za komunikaciju uređaja sa otvorenim mrežama. Anybus nudi preko 400 uređaja, što znači preko 400 pokrivenih kombinacija industrijskih protokola.

Anybus Wireless

Anybus Wireless

Komponente Anybus Wireless omogućuju WLAN i Bluetooth komunikaciju na mestima, gde žičana veza nije moguća ili poželjna. Moguće je upravljanje mašinama putem tableta, PC-a ili pametnog telefona te na taj način olakšati rad operaterima.

Anybus Embedded

Anybus Embedded

Anybus Embedded su rešenja namenjena proizvođačima mašina i elektronike. Moduli za umetanje, čipovi i komunikacijske kartice su namenjene integrisanju u konačni proizvod (uređaj) za povezanost na specifični komunikacijski protokol. U slučaju velikih količina uređaja i serijske proizvodnje uređaja, integrisani komunikacijski moduli su isplativo rešenje. U nekim slučajevima komunikacijski moduli i čipovi mogu se razviti prema zahtevu klijenta.


Intesis pretvarači za automatizaciju zgrada

Intesis komunikacijski pretvarači protokola u pametnim instalacijama

Intesis komunikacijski pretvarači protokola u pametnim instalacijama

BACnet, KNX, Modbus, DALI, M-Bus, ASCII, LonWorks i ostali. Sve ove protokole podržavaju Intesis pretvarači. S najsavremenijom tehnologijom na pouzdanoj platformi, dostupna su Vam komunikacijska rešenja za integraciju različitih protokola.

Komunikacijski pretvarači za AC uređaje i HVAC aplikacije

Komunikacijski pretvarači za AC uređaje i HVAC aplikacije

Intesis AC uređaj iz portfolija najpouzdanijih pretvarača za integraciju sistema za klimatizaciju (Air Conditioning) razvijena su u saradnji sa glavnim proizvođačima klima uređaja. Proverite najopsežniji portfolij AC uređaja za neograničenu komunikaciju u pametnim kućama i zgradama.

Cloud rešenja za HVAC sisteme i pametne zgrade

Cloud rešenja za HVAC sisteme i pametne zgrade

Cloud proizvodi osiguravaju rešenja za daljinsku povezanost vaših uređaja u Cloudu. Spojite sve vaše uređaje na Cloud razini.


IXXAT komunikacioni moduli i pretvarači

Moduli za uspostavljanje CAN komunikacije

IXXAT moduli za uspostavljanje CAN komunikacije

Komunikacijska reešenja za CAN mreže uključuju hardver, softver i ostalo za CAN, fieldbus mreže i industrijski Ethernet. IXXAT nudi ugrađene komponente, produkte za uspostavljanje CAN infrastrukture, ugrađene komponente za spajanje PC kompjutera i fieldbus/industrijskog Etherneta, USB-to-CAN/CAN FD/LIN pretvarače i komponente za uspostavljanje CAN FD mreža.

Testni alati i hardver za CAN, FlexRay i LIN protokole - testiranje auto komponenti

IXXAT testni alati i hardver za CAN, FlexRay i LIN protokole - testiranje auto komponenti

Moderna vozila su opremljena različitim elektronskim komponentama i kontrolnim sistemima - od kontrolne jedinice motora, "air-begova" i komponenta za podešavanje sedišta. Komunikacija među ovim sistemima često se bazira na CAN, FlexRay, LIN ili ostalim protokolima. IXXAT Automotive rešenja su namenjena testiranju i razvoju elektronskih komponenti u automobilima.

IXXAT Automotive rešenja se koriste kod:

 • Bench testa (simulacija delova vozila putem RBS, jednostavna veza sa bench testovima preko Gateway rešenja, online data logging)
 • Za crash testove (moćno, kompaktno i sigurno logging rešenje, aktiviranje prema signalima ili detektovanju događaja)
 • Za testove vožnje (skalabilno logging rešenje za sve važne komunikacijske protokole vozila i vizualizacija podataka/signala)
 • Funkcionalni modeli (simulacija komunikacije putem RBS, proširenje na funkcionalnu simulaciju putem Matlab/Simulink modela)

IXXAT Safety (standardi EN ISO 13849-1 i EN/IEC 62061)

IXXAT Safety (standardi EN ISO 13849-1 i EN/IEC 62061)

IXXAT Safety su rešenja za jednostavnu implementaciju Safety komunikacije. Uključuje IO module, Safety protokol setove i inženjerske usluge.

IXXAT Safety nudi proizvode i rešenja za integraciju sigurnih IOjeva i komunikacijska rešenja koja se baziraju na EN ISO 13849-1 i EN/IEC 62061.

Obim IXXAT Safety ponude:

 • IXXAT Safe T100
 • Setovi Safety protokola
 • Inženjerske usluge

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).