Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.

Intesis - pretvarači komunikacijskih protokola u pametnim instalacijama

Intesis pretvarači komunikacionih protokola su dizajnirani za dvosmernu komunikaciju, kontrolu i praćenje svih parametara i funkcija u automatizaciji zgrada i pametnih kuća.


BACnet, KNX, Modbus, DALI, M-Bus, ASCII, LonWorks i drugi. Sve ove protokole podržavaju Intesis pretvarači.


KNX pretvarači

Za BACnet, DALI, M-Bus i ModBus, potpuna integracija dostupna je za svaki KNX projekat zahvaljujući standardizovanim DPT (Datapoint Types) tipovima podataka i Intesisovom iskustvu u KNX rešenjima. Intesis KNX pretvarači povezani su direktno na KNX TP-1 Bus i imaju istu konfiguraciju i radne karakteristike kao i bilo koji drugi uređaj KNX sistema.

Karakteristike:

 • Visoka fleksibilnost integracije koristeći KNX TP, RS485, Ethernet, DALI ili M-Bus
 • Licence prilagođene prema broju podatkovnih tačaka olakšavaju odabir pravog pretvarača

Modbus pretvarači

Spajanje BACnet, KNX, LonWorks, DALI i M-BUS uređaja na Modbus sisteme za proširenje mogućnosti upravljanja zgradom. Intesis Modbus moduli mogu delovati kao Modbus RTU uređaji, Modbus TCP uređaji ili oboje.

Verzije Modbus Servera – Modbus pretvarači pružaju funkciju servera za BMS/Modbus kontrolere putem Modbus TCP (putem Ethernet veze) i putem Modbus RTU (putem EIA485 ili EIA232 serijske veze).

Verzije Modbus klijenta – Modbus pretvarač pruža klijentsku funkcionalnost za kontrolu uređaja Modbus TCP servera putem Etherneta i Modbus RTU uređaja putem serijskog ulaza. U takvim slučajevima moguće je upravljati

Modbus uređajima sa BACnet i KNX BMS kontrolerima.

Karakteristike:

 • Visoka fleksibilnost integracije koristeći KNX TP, RS485, Ethernet, DALI ili M-Bus
 • Prilagođene licence prema broju podatkovnih tačaka olakšavaju proces pronalaženja pravog pretvarača za vaš projekat
 • Napredne funkcionalnosti omogućuju poboljšanje interne i eksterne protokolarne komunikacije
 • Modbus šabloni sa najčešćim Modbus uređajima i generatorom šablona za izradu vlastitih šablona uređaja

BACnet pretvarači

Pretvarači za dvosmerni nadzor i kontrolu sistema/opreme koji mogu komunicirati putem BACnet, DALI, KNX, LonWorks, M-Bus i Modbus protokola.

BACnet Server verzije – Intesis pretvarač nudi funkcionalnost Servera za BMS ili BACnet kontroler putem BACnet/IP (putem Ethernet ulaza) i putem BACnet MS/TP (putem serijskog ulaza).

BACnet Client verzije – Intesis konverter nudi Client funkcionalnost za kontrolu BACnet IP Server uređaja (preko Etherneta) i BACnet MSTP uređaja putem serijskog ulaza. Omogućena kontrola BACnet uređaja iz ASCII,

KNX i Modbus BMS kontrolera.

Karakteristike:

 • Izuzetna fleksibilnost integracije kroz KNX TP, LonWorks, RS485, Ethernet, DALI i M-Bus sučelja
 • Prilagođene licence prema broju podatkovnih tačaka olakšavaju odabir pravog interfejsa
 • U skladu s BACnet revizijom 14, B-AAC profilom     
 • Podržava BI, BO, AI, AO, Virgin, BV, AV, MI, MO, MV, NC, raspored i kalendar BACnet objekte
 • Podržava zahteve za pretplatu (COV)
 • BTL certifikat

M-Bus pretvarači

Brojila električne energije, vode, energije ili gasa mogu se jednostavno integrisati u sisteme upravljanja zgradom (BACnet, KNX ili Modbus) pomoću Intesis M-Bus pretvarača. Intesis M-BUS deluje kao pretvarač nivoa i kao glavni uređaj u svom M-bus interfejsu. Skenira, kontinuirano ili na zahtev, M-Bus merače za dobijanje ažuriranih očitavanja konfigurisanih tačaka. Otkrivanje registara skeniranja M-Bus sabirnice i šablona uređaja pojednostavljuje/ubrzava proces konfiguracije.

Karakteristike:

 • Jednostavna integracija putem KNX TP, BACnet ili Modbus protokola
 • Automatsko dodeljivanje jedinica i konverzija za M-BUS u BACnet i KNX pretvarače
 • Prilagođene licence prema broju M-BUS uređaja olakšavaju odabir pravog interfejsa

DALI 2 pretvarači

Kontrola, nadzor i puštanje u rad DALI instalacija korišćenjem DALI interfejsa iz bilo kojeg BACnet, KNX ili Modbus sistema upravljanja. Intesis DALI pretvarač djeluje kao glavni kontrolni uređaj za upravljanje aplikacijama u svom DALI sistemu. Napaja kanal, omogućuje interakciju i pokretanje DALI / DALI-2 drivera i senzora zauzetosti / svetiljki

kao ulaznih uređaja. Individualna kontrola do 64 ili 128 DALI adresa i/ili do 16 ili 32 DALI grupe, uključujući korišćenje 16 scena.

Karakteristike:

 • Jednostavna integracija putem KNX TP, BACnet ili Modbus protokola
 • Podrška za jednorazinske, grupne i emitovane DALI naredbe
 • Podrška za sisteme hitne rasvete koji imaju koristi od naprednih značajki kao što je automatska inspekcija rasvetnih tela (deo 202)
 • Podrška za senzore zauzetosti i rasvetna tela (kao ulazne uređaje) DALI-2, (delovi 103, 303 i 304)

ASCII pretvarači

Intesis ASCII pretvarači nude kontrolu i nadzor BACnet ili KNX uređaja iz bilo kojeg ASCII klijenta (BMS, PLC ili SCADA). Intesis ASCII pretvarači mogu komunicirati putem IP i serijskih (RS232 ili RS485) interfejsa. Oni nude veliku fleksibilnost za komunikaciju s bilo kojim ASCII sustavom zahvaljujući upotrebi prilagođenih skupova naredbi i prilagođenih skupova signala koji odgovaraju specifikacijama svakog sistema. Intesis ASCII rešenja deluju kao ASCII server– čekaju sve zahteve i odgovore prema primljenoj poruci. Kad god interna podatkovna tačka promeni vrednost, ASCII konverter šalje ASCII poruku koja obaveštava o novoj vrednosti.

Karakteristike:

 • Jednostavna integracija kroz KNX TP, RS485, Ethernet i serijske ulaze s BACnet i KNX protokolima
 • Prilagođene licence prema broju podatkovnih tačaka olakšavaju odabir pravog uređaja.

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).