Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.


Talk2M - oblak za prenos podataka

Talk2M je skalabilan, pouzdan i potpuno redundatni industrijski Cloud koji omogučuje prenos podataka, kada se za udaljeni pristup koriste ruteri eWON Cosy i eWON Flexy. Talk2M oblak je omogučen sa više od 30 servera po celom svetu i sertifikovan sa ISO27001:2013 standardom koji pokriva sisteme komunikacione bezbednosti.

Karakteristike Talk2M Clouda:

 • Konstantna poboljšanja i razvoj performansa, usluga i bezbednosti komunikacija
 • Potpuno redundantna arhitektura servera
 • Visoka razina praćenja komunikacije
 • U ponudi Talk2M Free+ i Talk2M Pro paket
 • Optimalno geografsko raspoređenje Talk2M Cloud servera osigurava minimalnu kašnjenje kod prenosa podataka
Talk2M - oblak za prenos podataka

Kako funkcioniše Talk2M Cloud?

Ewon Talk2M Cloud - Kako funkcioniše Talk2M Cloud?

Slojevita sigurnost oblaka

 • Usaklađen sa postoječim sigurnosnim i Firewall pravilima kao i Proxy serverima
 • Mrežna infrastruktura - globalno redundantni Tier 1 hosting partneri, 24/7/365 praćenje, CSA član i SOC1/SSAE 16/ISAE 3402, SOC2
 • Potpuna kontrola pristupa korisnika i praćenje tragova korisnika
 • Enkripcija prenosa podataka - komunikacija se vrši preko "End-to-end" tunela pomoću OpenVPN i SSL-TLS protokola
 • Ewon uređaj - 1:1 NAT mrežna segregacija i autentifikacija uređaja
 • Udaljeni uređaj se u Internet mrežu lokalno povezuje preko Ethernet žičane, 3G/4G ili WiFi veze
 • Korisnik preko Web brovzera udaljeno pristupa na Talk2M Cloud, od tamo pa nadalje do udaljenog uređaja
 • Komunikacija i prenos podataka je siguran, Talk2M Cloud je sertificiran ISO27001:2013 standardom koji pokriva sisteme komunikacione bezbednosti
 • Talk2M Cloud mrežu uspostavlja više od 20 servera po celom svetu

Prikupljanje vaših podataka preko Talk2M servera


Talk2M omogućuje daljinski pristup, daljinsko prikupljanje podataka i povezivanje s vašima (IIoT) aplikacijama.


DataMailbox:

 • Pomoću Web API moguć je prenos podataka iz DataMailbox-a u Historian, BI i ostale baze; podaci su sinhronizovani bez rizika dupliciranja

M2WEB portal (instantno grupisanje vrednosti i interakcija s vašim uređajima)

 • Grupisanje vaših uređaja preko Web API za dizajniranje prilagođenih kontrolnih ploća i ostalih aplikacija za monitoring; podržan i pregled na mobilnim aplikacijama

eSync - Data connector: (Data push na vaš server)

 • Prikupljanje i agregiranje vaših istorijskih podataka i alarma pomoću automatskog "guranja" podataka kroz Talk2M Cloud


Ewon Prikupljanje vaših podataka preko Talk2M servera

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).