Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.

Frekventni regulatori serije FR-E800

Serija FR-E800 odgovara na potrebe savremenih proizvodnih pogona, rešava "Multi-Network" povezivost i nudi SIL3 bezbednosne funkcije. Razvijen za snage do 22kW (u Light Duty režimu i do 30kW!).

E800 frekventni regulator dolazi u tri verzije - kao osnovna E800, "Open-Network" E800-E i kao "Safety" E800-SCE verzija. Pored podrške za protokole CC-Link IE TSN, CC-Link IE Field Basic, EtherNet/IP, PROFINET, MODBUS/TCP, BACnet/IP i EtherCAT, Safety protokole i SIL3 bezbednosnih funkcija, E800 nudi i neke druge napredne funkcije. Ispod možete proveriti koje.

Ime modela

E800-4-60

E800-EPA/EPB/EPC

E800-SCEPA/SCEPB/SCEPC

Funkciona bezbednost

SIL2 (samo STO)

SIL2 (samo STO)

SIL3 STO, SLS i ostali Safety komun. protokoli

Komunikacione mogućnosti

RS-485 (1 ulaz)

Ethernet – 2 ulaza za Multi-Protocol podršku

Ethernet – 2 ulaza za Multi-Protocol podršku

Operacioni panel

M-Dial dugme

Bez M-Dial dugmeta

Bez M-Dial dugmeta

Mitsubishi Electric regulatori serije FR-E800

Komunikacione mogućnosti

Verzije E800-E i E800-SCE su kompatibilne sa CC-Link IE TSN, CC-Link IE Field Basic, EtherNet/IP, PROFINET, MODBUS/TCP, BACnet/IP i EtherCAT protokolima. Za preklop između protokola potrebno je podesiti parametre, dodatna oprema nije potrebna.

FR-E800-[]EPA

CC-Link IE TSN (100Mbps)*1

CC-Link IE Field Network Basic

MODBUS®/TCP

Profinet

EtherNet/IP

BACnet/IP

EtherCAT

FR-E800-[]EPA

-

-

FR-E800-[]EPB

-

-

-

FR-E800-[]EPC

-

-

-

-

-

-

*1 - opciona 1 Gbps verzija


Linijska i zvezdana topologija povezivanja

Verzije E800-E i E800-SCE nude dva Ethernet ulaza što omogoćuje fleksibilne mogućnosti spajanja. Kompleksne mreže invertera mogu se napraviti povezivanjem slobodnih Ethernet ulaza.

Linijska topologija nudi minimiziranje ukupne dužine ožičenja za velike i uzke prostorije.

Zvezdana topologija u slučaju greške na jednom regulatoru omogućuje neprekinut rad ostalih pogona. Oporavak pogona je brz jer se jednostavno sazna koji pogon ne radi.


Inverter-to-Inverter Linking funkcija

Verzije E800-E i E800-SCE nude jednostavno komunikaciju između više invertera pomoću I/O uređaja i prenosa posebnog registra PLC funkcije. Sistem manjeg opsega može se napraviti pomoću Ethernet ulaza. U mrežu mogu se spojiti i A800-E i F800-E regulatori.


CC-Link IE TSN kao standard

Verzije E800-E i E800-SCE nude standardno ugrađeni CC-Link IE TSN za neograničeno spajanje sa Mitsubishi Electric opremom. Podržano je i spajanje sa opremom (sa TCP/IP i SLMP komunikacijom) ostalih proizvođača.

Uključeni CC-Link IE TSN nudi determinističke performanse ciklične komunikacije i u kombinaciji sa sporijim podacima (koji nisu u realnom vremenu) – to omogućuje upotrebu TCP/IP uređaja bez uticaja na ukupnu kontrolu uređaja. Brzi protokoli (1 Gbps CC-Link) i bežična povezivost nudi razmenu podataka između OT i IT nivoa firme i brzi monitoring pogona u realnom vremenu.


Bežični pristup teško dostupnim pogonima

Verzije E800-E i E800-SCE u slučaju teško dostupnih pogona (zbog visine, uskog prostora, geografske udaljenosti ili drugih okolnosti) sa svojom Ethernet kompatibilnošću može se spojiti sa WLAN, GSM ili Ethernet pristupnim tačkama. Ovim načinom omogućeno je daljinsko programiranje, otkrivanje/otklanjanje greški, podešavanje parametra, monitoring pogona i prikupljanje podataka. Pristupne tačke mogu biti industrijski VPN ruteri Ewon Cosy & Flexy ili Anybus BOLT Access Point.


Safety funkcije SIL3 i spajanje sa Safety komunikacionim protokolima

Inverter E800-SCE je namenjen uspostavljanju Safety funkcija u aplikacijama, a pored SIL3 Safety funkcija nudiće i spajanje sa Safety komunikacionim protokolima preko Ethernet portova.

Podržani Safety protokoli su:

 • PROFIsafe
 • CIP Safety
 • FSoE (Safety over EtherCAT)
 • CC-Link IE TSN Safety


Verzija E800-SCE usaglašena je SIL3 Safety razinom IEC 61508 standarda za funkcionalnu bezbednost, što može značajno smanjiti troškove sertificiranja. Safety funkcije IEC 61800-5-2 su podržane bez dodatnih komponenti (npr. enkodera).

Safety funkcije invertera E800-SCE su sledeće:

 • STO (Safe Torque Off)
 • SS1 (Safe stop 1, deceleration stop)
 • SLS (Safely Limited Speed)
 • SBC (Safe Brake Control)
 • SSM (Safe Speed Monitor)

STO (Safe Torque Off)

 • U hitnom slučaju zaustavni krug hardvera isključi izlaze.

SLS (Safely Limited Speed)

 • Inverter i pogon nastave raditi sigurnom (smanjenom) brzinom bez zaustavljanja proizvodne linije. Brzina motora izračunava se na osnovu vrednosti struje ili drugih podataka bez upotrebe enkodera. Ovo doprineće uštedi ožičenja i troškova.

Ugrađeni 2K step PLC kontroler

Svi modeli FR-E800 (E800, E800-E i E800-SCE) imaju ugrađeni 2K step PLC kontroler koji nudi nove mogućnosti u aplikacijama i otklanjanje potrebe po PLC jedinicama. Prema zahtevima uređaja ili linije, frekventni regulator E800 nudi podešavanje parametara rada invertera prema:

 • signalnim ulazima
 • signalnim izlazima kod specifičnih statusa invertera
 • monitoring izlaza
 • i ostalo

Mali PLC kontroleri pomoću E800 invertera kod nekih aplikacija više neće biti potrebni.Višestruke metode regulacije pogona

Sve verzije invertera E800 nude različite modove regulacije pogona. Na primer vektorsku regulaciju za aplikacije dizala, naprednu vektorsku regulaciju magnetnog protoka za transportne trake i slično. Podržana je i PM bezsenzorska vektorska regulacija za regulaciju motora sa permanentnim magnetima. U dolasku je i funkcija pozicioniranja bez upotrebe enkodera.

Način regulacije

Regulacija brzine

Regulacija obrt. momenta

Pozicioniranje

Tip motora

V/f regulacija

-

-

Asinhroni

Advanced magnetic flux control

-

-

Asinhroni

Realna bezsenzorska vektorska regulacija

-

Asinhroni

Vektorska regulacija

Asinhroni

PM bezsenzorska vektorska regulacija

-

Motor s permanentnim magnetima

● podržava /// ○ u dolasku

PM bezsenzorska vektorska regulacija

Podržana bezsenzorska vektorska regulacija za PM motore je moguća za regulaciju brzine. Obrtni moment se ne smanji kod velikih brzina (do nazivne brzine) tokom bezsenzorske vektorske regulacije PM motora u usporedbi sa koračnim motorima. Visoko brzinski režim sistema poboljšava vreme takta.


Offline Auto Tuning i podrška za IM i PM motore

Bezsenzorski režim rada može se izvršiti sa indukcijskim motorima (ostalih proizvođača) za opšte namene, motorima sa permanentnim magnetima, i sa Mitsubishi IM & PM motorima. Korisniki mogu spojiti postojeće motore sa novim frekventnim regulatorima.

 

Auto-tjuning za IE2/IE3 IM i PM motore moguć je preko jednostavnog podešavanja parametara za povećanje performansa, minimiziranje buke i skraćenje vremena puštanja u rad.

Karakteristike:

 • Precizan auto-tjuning u tri koraka;
 • Jednostavna korak-po-korak zamena postojećih IM i PM motora;
 • Bez potrebe za zamenu svih motora odjednom.

Pregled modela – monofazni 200 V modeli

Model FR-E820S-[]

Snaga motora (kW) - Normal Duty

0.1K

0008

0,1

0.2K

0015

0,2

0.4K

0030

0,4

0.75K

0050

0,75

1.5K

0080

1,5

2.2K

0110

2,2

Primer oznake regulatora za snagu 0,1 kW – FR-E820S-0008

Pregled modela – trofazni 400 V modeli

Model FR-E840-[]

Snaga motora (kW) - Low Duty

Snaga motora (kW) - Normal Duty

0.4K

0016

0,75

0,4

0.75K

0026

1,5

0,75

1.5K

0040

2,2

1,5

2.2K

0060

3

2,2

3.7K

0095

5,5

3,7

5.5K

0120

7,5

5,5

7.5K

0170

11

7,5

11K

0230

15

11

15K

0300

18,5

15

18.5K

0380

22

18,5

22K

0440

30

22

Primer oznake regulatora za snagu 0,4 kW – FR-E840-0016

Pregled modela – trofazni 200 V modeli

Model FR-E820-[]

Snaga motora (kW) - Low Duty

Snaga motora (kW) - Normal Duty

0.1K

0008

0,2

0,1

0.2K

0015

0,4

0,2

0.4K

0030

0,75

0,4

0.75K

0050

1,1

0,75

1.5K

0080

2,2

1,5

2.2K

0110

3

2,2

3.7K

0175

5,5

3,7

5.5K

0240

7,5

5,5

7.5K

0330

11

7,5

Primer oznake regulatora za snagu 0,1 kW – FR-E820-0008

Pregled modela – trofazni 575 V modeli

Model FR-E860-[]

Snaga motora (kW) - Low Duty

Snaga motora (kW) - Normal Duty

0.75K

0017

1,5

0,75

1.5K

0027

2,2

1,5

2.2K

0040

3,7

2,2

3.7K

0060

5,5

3,7

5.5K

0090

7,5

5,5

7.5K

0120

11

7,5

Primer oznake regulatora za snagu 0,75 kW – FR-E860-0017

Dvostruka specifikacija strujnog preopterećenja regulatora (Normal Duty i Low Duty)

Low Duty - 120% preopterećenje struje u trajanju 60 sek, 150% preopterećenje struje u trajanju 3 sek (inverzna vremenska karakteristika) pri temperaturi zraka okoline 50°C

Normal Duty - 150% preopterećenje struje u trajanju 60 sek, 200% preopterećenje struje u trajanju 3 sek (inverzna vremenska karakteristika) pri temperaturi zraka okoline 50°C

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).