Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.


Serija GT SoftGOT

Jedna od glavnih prednosti GT SoftGOT2000 je što omogućuje izradu displeja neovisno o krajnjoj platformi. Može se koristiti na panelima GOT2000 ili na personalnom računaru u obliku GT SoftGOT2000.

GT SoftGOT2000 je HMI modul na bazi personalnog računara koji je deo softverske opreme GT Works3. Prednost softvera je u naprednim simulacijskim funkcijama softvera GT Works3. Omogućuje simulaciju putem samostalne konfiguracije ili zajedno sa softverskom opremom GX Simulator koji povezuje simulacijske kodove PLC i HMI uz potpuno integrisan pristup.

Mitsubishi HMI serija GT SoftGOT

Karakteristike:

  • Stvorene ekrane moguće je koristiti nezavisno od platformi (hardverskoj ili softverskoj);
  • Mogućnost daljinske kontrole i upravljanja preko intraneta;
  • E-mail podrška za alarme;
  • Snimanje istorijskih podataka u formatima razumljivim korisniku;
  • Komunikacija sa MELSEC PLC jedinicama preko serijske komunikacije, USB veze (spajanje na ulaz sa System Q), PC kartice za
  • CC-Link ili Ethernet mreže;
  • Mogućnost pristupanja platformi GT SoftGOT2000 preko programa razvijenim za okruženja Windows® i Microsoft®.
Specifikacija produkta
ProduktGT Works3: GT SoftGOT2000
Koristi se zaSvi GOT2000 operaterski terminali
Jezik softveraEnglish, German
Operacioni sistemMS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
Sistemski zahteviRazvojno okruženje je GT Works3. PC sa najmanje 1 GHz CPU, 512 MB RAM i 1.5 GB slobodnog prostora na hard discu
Potrebni interfejs kompjuteraRS232C, USB, Ethernet
Potrebni interfejs adapteraUSB port (adapter uključen u paketu)
Broj za narudžbuRuntime verzija English sa USB adapterom: 214653
Runtime verzija German sa USB adapterom: 210822

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).