Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.


KPIWorX™

KPIWorx™ isporučuje moćan, patentiran alat za vizuelizaciju i analizu direktno rukovodiocima, menadžerima i osoblju u industriji. Spojite sve uređaje na KPIWorx za jednostavno upravljanje opremom i navigaciju sa podacima u realnom vremenu. Konfigurišite sopstvene kontrolne panele koje zadovoljavaju specifične potrebe

vašeg objekta. Vizuelizirajte najvažnije indikatore efikasnosti bilo kog sistema sa bilo kog desktopa ili mobilnog uređaja.

Iconics - KPIWorX™

Karakteristike KPIWorX modula:

  • Omogućava korisniku da kreira samouslužne kontrolne panele
  • koji rade na bilo kom uređaju povezanom na ICONICS platformu;
  • Intuitivna biblioteka simbola i prilagodljiv dizajn nude formiranje brojnih dobro organizovanih indikatora učinka;
  • KPIWorx modul radi na HTML5 veb pretraživaču za brzo učitavanje i primenu na bilo kom uređaju;
  • KPIWorx podržava bilo koji iOS, Android ili Windovs mobilni ili tablet uređaj, kao i svaki uređaj koji koristi HTML5 veb.

Ciljne aplikacije:

  • Gde je potreban pristup informacijama u realnom vremenu, ali bez potrebe za naprednim funkcijama kao što su one koje nude GraphWorx64 displeji;
  • Za korisnike kojima je potrebno samo da vide ključne podatke;
  • Za korisnike kojima su potrebni samoposlužni ekrani.

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).