Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.


Industrijski roboti (MELFA Family)

Industrijski roboti MELFA nude brzinu, tačnost i kompaktni dizajn pored dugog životnog veka. Roboti su namenjeni aplikacijama »Pick-and-Place« (4- i 6- osni roboti nosivosti do 20 kilograma), praćenju transportne trake, aplikacijama paletizacije (roboti nosivosti od 35, 50 i 70 kilograma) i mikro aplikacijama (roboti sa paralelnom strukturom ruke i nosivostjo od 1 do 5 kilograma).

Roboti MELFA svojim funkcijama omogućuju inteligentne funkcije i istovremeni kolaborativan rad sa čovekom. Roboti povećavaju brzinu i performanse proizvodnih procesa i operacija. Visoka preciznost uz visoku brzinu omogućava korišćenje u najzahtevnijim industrijama.


Portfolio industrijskih robota (Melfa Family)

6-osni roboti serije RV-FR

Glavne karakteristike:

 • Pogodni za aplikacije koje zahtevaju izuzetno preciznost kod visokih brzina;
 • Funkcije robota moguće je dodatno proširiti sa jednostavnim povezivanjem sa Mitsubishi PLC kontrolerima i servomotorima;
 • Serija RV-FR obuhvata robote nosivosti od 2 do 20 kilograma;
 • Moguća je podna, zidna ili plafonska montaža robota;
 • Moguće vreme ciklusa 0,32 sekundi;
 • Dohvat robotskih ruka od 504 do 1094 milimetra;
 • Sistemi su fabrički opremljeni sa konektorima za Ethernet, USB, praćenje, kameru, dodatne ose i I/O gripera.

4-osni roboti serije RH-FR

Glavne karakteristike:

 • Pogodni za široki raspon aplikacija - od manipulacije malih sastavnih delova do manipulacije velikih tereta i aplikacija pakiranja;
 • SCARA roboti omogućuju izuzetno preciznost kod velikih brzina;
 • Funkcije robota moguće je dodatno proširiti pomoću jednostavnog povezivanja sa Mitsubishi PLC kontrolerom i servomotorima;
 • Raspon robota omogućuje nosivosti od 3 do 20 kilograma;
 • Vreme ciklusa 0,29 sekundi sa ponovljivošću do
 • +/- 0,01 mm;
 • Dohvat robotske ruke od 350 do 1000 milimetra;
 • IP54 zaštita (standard), opciono IP65;
 • Sistemi su fabrički opremljeni sa konektorima za Ethernet, USB, praćenje, kameru, dodatne ose i I/O-jeve gripera.

4-osni roboti serije RH-FRHR

Glavne karakteristike:

 • SCARA roboti s horizontalnom rukom namenjeni za plafonsku instalaciju;
 • Izuzetno pogodni za visokobrzinsku manipulaciju i montažu elektronskih komponenti, precizna montaža i proveravanje komponenti i visokobrzinsko repozicioniranje i pakovanje;
 • Omogućuju uštedu prostora;
 • Do 150 prijema na minut sa praćenjem transportne trake, uključujući sa otvaranjem/zatvaranjem ruke;
 • Radni prostor ima oblik kružnog cilindra visine 150 mm i prečnika 700 mm;
 • Nosivost 1 i 3 kilograme;
 • Vreme ciklusa 0,32 sekunde sa preciznošću 0,01 mm;
 • Zaštitnaklasa IP20 do IP65.

4-osni roboti serije RH-CRH

Glavne karakteristike:

 • Robot s pojednostavljenim dizajnom i standardnim funkcijama za "Pick-and-Place" aplikacije i aplikacije etiketiranja i praćenja transportne trake kamerom;
 • Vreme ciklusa od 0,41 do 0,44 sekundi (u zavisnosti od modela robota);
 • Nosivosti 3 i 6 kilograma;
 • Jednostavno upravljanje i instalacija robota pomoću RTToolbox3 softvera;
 • Kompaktna ruka za uštedu prostora.

6-osni roboti serije RV-CRL

Glavne karakteristike:

 • 6-osni roboti nosivosti 8 i 12 kg namenjeni su ulaznom nivou robotskih aplikacija;
 • Robot sa svim standardnim funkcijama uključuje mogućnosti praćenja trake, izbegavanje kolizije, detekciju kolizije i kontrolu usklađenosti;
 • Moguće je uspostaviti dodatne I/O i mrežne mogućnosti (digitalni I/O, CC-Link, CC-Link IE Field, Profibus, Profinet,...);
 • Rad robota moguće je dopuniti sa do 8 dodatnih servo osa;
 • Koristi se kompaktni CR-800 kontroler.

Robot RP-ADH za mikro aplikacije

Glavne karakteristike:

 • Struktura robotske ruke od 5 članova za brze i precizne operacije u malom prostoru;
 • Robot RP-ADH je pogodan za rukovanje sa mikro komponentama - za sastavljanje satova, mobilnih telefona i ostale mikro elektronike;
 • Serija RP uključuje tri modele robota za manipulaciju tereta od 1 do 5 kilograma;
 • Moguća je podna instalacija;
 • Pogon robota temelji se na AC servo motorima, detekcija pozicije izvršava se pomoću apsolutnog enkodera.

Teaching Pendant paneli

R86TB

Najmodernija Teaching Pendant jedinica sa brojnim i bogatim funkcijama za intuitivan rad.

R56TB

Starija serija Teaching Pendant jedinice sa brojnim funkcijama.

R32TB

Teaching Pendant jedinica sa najosnovnijim funkcijama.


Inteligentne funkcije robota MELFA

2D Vision & 3D Vision

2D Vision

 • Veza robota i kamere pomoću Etherneta;
 • Robot i kameru moguće je kalibrirati preko jednostavnog procesa pomoću upotrebe alata za podešavanje Vision senzora;
 • Fleksibilne mogućnosti upotrebe Vision senzora (troje robota povezanih na jedan vision senzor ili sedam Vision senzora spojenih na jednog robota);
 • Podrška Vision sistemima Keyence i Cognex.
0:00
0:00

3D Vision

 • 3D Vision omogućuje manipulaciju sa radnim komadima koji su raspoređeni neredovno (bez dodatnih trakova za raspoređivanje i uređaja za raspoređivanje);
 • Kompaktni senzori mogu biti instalirani na robotsku hvataljku;
 • Postoji više metoda prepoznavanja radnih komada;
 • Funkcije za podršku podešavanja Vision funkcionalnosti;
 • Kratka vremena pokretanja omogućuju brzo uzimanje radnih komada.
0:00
0:00

MELFA SafePlus funkcije za kolaborativnost industrijskih robota i čoveka

Poboljšana sigurnost u kolaborativnim radnim aplikacijama

 • Kolaborativan rad omogućuje sigurne operacije čoveka i robota u istom vremenu i prostoru što omogućuje produktivnost i fleksibilnost;
 • Operater može pristupati u radni prostor bez zaustavljanja robota;
 • Kad je operater u kolaborativnom radnom prostoru, robot radi u tom istom prostoru - robot nastavlja s prilagođenom radnom brzinom kako bi zaštitio operatera;
 • Funkcija praćenja pozicije robota - može se specificirati 8 tačka na robotskoj ruci;
 • Funkcija praćenja brzine robota - prati se određene tačke nadgledanja na robotski ruki i hvataljki ;
 • Funk. praćenja brzine omogućuje praćenje X-, Y- i Z- pravca svake komponente za svaku tačku praćenja;
 • Podešavanjem niske brzine praćenja za pravce u kojima se robot ne kreće moguće je povećati kompaktnost robotske ćelije;
 • Funkcija detekcije kolizije detektuje slučaj kolizije robota sa nekim predmetom u fazi učenja ili rada i smanjuje štetu na robotu/alatu;
 • Nivo detekcije kolizije može da se promeni prema predmetima zaštite.
0:00
0:00

Kolaborativni rad više robota

iQ platforma nudi:

1. Funkciju sprečavanja kolizije robota u istom radnom prostoru:

 • Funkcija kontroliše koliziju dva ili više robota (i gripera);
 • Sprečavanje kolizije u "jog" ili automatskom režimu;
 • Broj procesa oporavka koje prate greške kod učenja ili zbog spuštenih sigurnosnih blokada može biti smanjen. 

2. Kooperativnu kontrolu rada više robotskih ruka sa istim obratkom

 • Kooperativna kontrola između više robota je omogućena pomoću CPU povezivanja svih uključenih robota;
 • Prema potrebi aplikacije (transport obratka), umesto jednog velikog robota može se koristit dva mala robota;
 • Dva robota mogu u isto vreme kolaborativno obrađivati isti radni predmet (uzajamno hvatanje predmeta obrade)


3. Visoko brzinsku komunikaciju između:

 • PLC kontrolera i robota;
 • Između više robota.
0:00
0:00

Senzor sile

Ključne karakteristike:

jgjg

1. Funkcija kontrole sile - koristi se za kontrolu mekoće i pritisne sile robota

 • Funkcija kontrole sile omogućuje pritiskanje robota sa konstantnom silom na predmet obrade ;
 • Funkcija kontrole sile automatsko vodi robota u poziciju u kojoj robot dobije automatsku reakciju sile i omogućuje da se robot kreće tokom guranja predmeta sa konstantnom silom i u istom vremenu održava kontakt;
 • Kontrola krutosti omogućuje da robot deluje kao opruga - robot se automatski kreće u smer koji omogućuje bekstvo od spoljašne sile;
 • Kontrola krutosti može raditi u sva tri pravca.

2. Funkcija detekcije sile

3. Funkcija dnevnika sile

 • Nudi prikupljanje i ispisivanje podataka senzora sile i podataka o poziciji robota;
 • Prikupljene podatke mogu se nadgledavati u obliku grafa;
 • Mogući prenos podataka preko FTP servera na kompjuter - za proveravanje kvalitete rada robota i analizu podataka u slučaju grešku u realnom vremenu.

Multifunkcionalni električni griper

Ključne karakteristike:

 • Višefunkcijska kontrola hvatanja - sila i brzin hvatanja mogu biti specificirani prema kompleksnosti radnog predmeta (delikatni ili teški predmet);
 • Moguće je i rukovanje sa više radnih komada različitih dimenzija - za optimalno hvatanje se konfigurišu različite pozicije predmeta obrade;
 • Omogućena je inspekcija produkta - pomoću povratne informacije o poziciji gripera;
 • Jednostavna kontrola - u procesu programisanja robota, udar i sila hvatanja radnog predmeta mogu biti jednostavno konfigurisani prema obliku radnog predmeta;
 • Jednostavan rad - griper može biti jednostavno kontrolisan sa namenskog ekrana jedinice za učenje.
0:00
0:00

Dodatne servo ose

Funkcija dodatne servo ose omogućuje sinhronizovan rad:

1. U slučaju kad je robot instaliran na dodatnoj linearni osi:

 • Gde se odredi brzina robota s obzirom na komad obrade;
 • Uz pomoć čega robot može raditi u linearni, kružni ili "spline" interpolaciji (koja prelazi izvorni radni opseg kretanja robota).

2. U slučaju kad robot prati radni predmet koji se kreće pomoću dodatne linearne ose

 • Omogućena linearna i kružna interpolacija tokom transportiranja radnog predmeta (moguće je precizno zaptivanje i inspekcija površine).
0:00
0:00

MELFA SmartPlus funkcije za prediktivno održavanje robota

Funkcije opcione kartice za proširenje omogućuju

inteligentne funkcije, funkcije integrisanja razlićitih senzora i funkcije autonomnog podešavanja pokreta robota.


Funkcije MELFA Smart Plus:


1. Funkcija kompenzacije temperature robotskog mehanizma

 • Poboljšava prezicnost pozicioniranja pomoću kompenziranja termalnog širenja u robotskoj ruci.

2. Podrška kalibraciji robota

 • Automatska kalibracija poboljšava preciznost pozicioniranja pomoću automatskog ispravljanja koordinata Vision senzora - uključene su komande za kalibraciju robota i 2D Vision-a. Funkcija automatizuje učenje postojeće kalibracije i ozvoljava kalibraciju da je sprovedena koristeći robotske programe.
 • Kalibracija koordinata predmeta obrade poboljšava prezicnost pozicioniranja pomoću automatskog ispravljanja koordinata robota i predmeta obrade sa Vision senzora. 2D Vision senzor je montiran na robotskoj ruci i daje komandu za kalibraciju koordinata robota prema radnoj paleti i robotskom programu. To značajno olakšava rad robota koji su instalirani na kolicama ili AGV vozilima.
 • Kalibracija robota s obzirom na ostale robote koristi Vision senzore za automatsko prilagođavanje lokacije robota s obzirom na ostale robote i koordinate predmeta obrade. Ova funkcija poboljšava preciznost pozicioniranja za vreme rada po koordinatama.

3. koordinirano upravljanje dodatnim osama

Funkcija integrira robot s obzirom na putujući predmet obrade za sastavljanje na određenu brzinu.

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).