Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.

6-osni roboti serije RV-FR

Glavne karakteristike:

  • Vreme ciklusa do 0,32 sekunde sa ponovljivošću do +/- 0,02 mm;
  • Prilagodljiv radni prostor: dohvat od 504 do 1094 milimtera u radnom prostoru sfernog oblika – i iza robota;
  • IP67 zaštita za upotrebu u zahtevnim okruženjima;
  • Higijena - unutrašnje ožičenje svih kablova i pneumatskih creva; dostupan model za upotrebu u čistim prostorima (ISO klasa 3);
  • Konektori: pneumatske i električne hvataljke, Ethernet, USB, interfejs za kameru i konektori za dva enkodera i konektori za dodatnih 8 spoljnih osa kao standard, opcione proširitvene kartice za dodatne I/O i Fieldbus;
  • Direktna veza putem mreže Ethernet sa HMI interfejsima GOT i jedinicama za učenje;
  • Konfiguracija - kao kompletan sistem sa robotom i kontrolerom ili PLC modulom za potpuno PLC funkcionalnost robota na iQ platformi;
  • Jedinica za učenje: R56TB sa punom grafikom i Touch displejom ili R32TB.
Mitsubishi Electric roboti serije RV-FR
   Tehnične karakteristike
Karakteristike/FunkcijePregled modela
RV-2FR-D / RV-2FR-RRV-2FRB-D-S25 / RV-2FRB-R-S25RV-2FRL-D-S25 / RV-2FRL-R-S25RV-2FRLB-D-S25 / RV-2FRLB-R-S25
Stepeni slobode6
Način instalacijePodna, zidna ili plafonska
StrukturaVertikalni multi-joint tip
PogonAC Servo osi J1, J4, J6: bez kočenjaKočenje na svim osima (AC Servo)AC Servo osi J1, J4, J6: bez kočenjaKočenje na svim osima (AC Servo)
Način detekcije pozicijeAbsolutni enkoder
Nominalni kapacitet2
Maksimalni kapacitet3
Radijus dohvata ruke (do centralne tačke J5 osi)   (milimetri)504649
Radni opseg (waist J1)480 (-240-+240)480 (-240-+240)
Radni opseg (shoulder J2)240 (-120-+120)237 (-117-+120)
Radni opseg (elbow J3)160 (0-+160)160 (0-+160)
Radni opseg (wrist twist J4)400 (-200-+200)400 (-200-+200)
Radni opseg (wrist pitch J5)240 (-120-+120)240 (-120+120)
Radni opseg (wrist roll J6)720 (-360-+360)720 (-360-+360)
Maksimalna brzina (waist J1)300225
Maksimalna brzina (shoulder J2)150105
Maksimalna brzina (elbow J3)300165
Maksimalna brzina (wrist twist J4)450412
Maksimalna brzina (wrist pitch J5)450450
Maksimalna brzina (wrist roll J6)720720
Maksimalna kompozitna brzina (mm/s)49554200
Vreme ciklusa (25*300*25 mm sa max. 1 kg tereta)   (sek.)0,60,7
Ponovljivost pozicije (mm)+/- 0,02
Temperatura okoline0 – 40 °
Težina (kg)1921
Tolerantni moment (wrist twist J4) (Nm)4,17
Tolerantni moment (wrist pitch J5) (Nm)4,17
Tolerantni moment (wrist roll J6) (Nm)2,45
Tolerantna inercija (wrist twist J4) (kgm2)0,18 (0,27)
Tolerantna inercija (wrist pitch J5) (kgm2)0,18 (0,27)
Tolerantna inercija (wrist roll J6) (kgm2)0,04 (0,1)
Ožičenje alataRučni inputi 4 tačke / ručni outputi 4 tačke
Pneumatske cevi alataØ 4x4 (od osnovnog nivoa do prihvatne točke hvataljke)
Snabdevanje pneumatskog pritiska (MPa)0,5 +/- 10 %
Prirubnica griperaISO 9409-1-31.5
Rejting zaštiteIP30
Kontroler robotaCR800-D / CR800-R + R16RTCPU
Broj artikla313052/314029313053/314030313054/314031313085/314032
 
Karakteristike/FunkcijePregled modela
RV-4FRLM-DRV-4FRLM-R
Stepeni slobode6
Način instalacijePodna, zidna ili plafonska (kod zidne instalacije postoji ograničenje kod prve osi)
StrukturaVertikalni multi-joint tip
PogonKočenje na svim osima (AC Servo)
Način detekcije pozicijeAbsolutni enkoder
Maksimalni kapacitet (kg)4
Radijus dohvata ruke (do centralne tačke J5 osi)   (milimetri)649
Radni opseg (waist J1)480 (+/- 240)
Radni opseg (shoulder J2)240 (-120 - +120)
Radni opseg (elbow J3)164 (-0 - +164)
Radni opseg (wrist twist J4)400 (+/- 200)
Radni opseg (wrist pitch J5)240 (-120 - + 120)
Radni opseg (wrist roll J6)720 (+/- 360)
Maksimalna brzina (waist J1)420
Maksimalna brzina (shoulder J2)336
Maksimalna brzina (elbow J3)250
Maksimalna brzina (wrist twist J4)540
Maksimalna brzina (wrist pitch J5)623
Maksimalna brzina (wrist roll J6)720
Maksimalna kompozitna brzina (mm/s)9048
Vreme ciklusa (25*300*25 mm sa max. 1 kg tereta)   (sek.)0,36
Ponovljivost pozicije (mm)+/-0,02
Temperatura okoline0-40
Težina (kg)41
Tolerantni moment (wrist twist J4) (Nm)6,66
Tolerantni moment (wrist pitch J5) (Nm)6,66
Tolerantni moment (wrist roll J6) (Nm)3,96
Tolerantna inercija (wrist twist J4) (kgm2)0,20
Tolerantna inercija (wrist pitch J5) (kgm2)0,20
Tolerantna inercija (wrist roll J6) (kgm2)0,10
Ožičenje alataRučni inputi 8 tački / ručni outputi 8 tački
Pneumatske cevi alataØ 6x2 za vezu sa robotom (Ø 4x8 od osnovnog dela do podlaktice)
Snabdevanje pneumatskog pritiska (MPa)0,54 (kao nadpritisak ako je potrebno)
Prirubnica griperaISO9409-1-31.5
Rejting zaštiteIP67 (Clean room model opcijski dostupan)
Kontroler robotaCR800-DCR800-R + R16RTCPU
Broj artikla313089314056

 

Karakteristike/FunkcijePregled modela
RV-7FRM-D/RV-7FRM-RRV-7FRLM-D/RV-7FRLM-RRV-7FRLLM-D/RV-7FRLLM-R
Stepeni slobode66 (produžena robotska ruka)
Način instalacijePodna, zidna ili plafonska (kod zidne instalacije postoji ograničenje kod prve osi)
StrukturaVertikalni multi-joint tip
PogonAC Servo (kočenje na svim osima)
Način detekcije pozicijeAbsolutni enkoder
Maksimalni kapacitet7
Radijus dohvata ruke (do centralne tačke J5 osi)   (milimetri)713
Radni opseg (waist J1) (stepen)480 (+/-240)9081503
Radni opseg (shoulder J2) (stepen)240 (-115 - +125)380 (+/-190)
Radni opseg (elbow J3) (stepen)156 (-0 - + 156)240 (-110 - +130)240 (-90 - + 150)
Radni opseg (wrist twist J4) (stepen)400 (+/-200)162 (-0 - + 162)167,5 (-10 - + 157,5)
Radni opseg (wrist pitch J5) (stepen)240 (-120 - + 120)
Radni opseg (wrist roll J6) (stepen)720 (+/- 360)
Maksimalna brzina (waist J1) (stepen/sek.)360
Maksimalna brzina (shoulder J2) (stepen/sek.)401288234
Maksimalna brzina (elbow J3) (stepen/sek.)450321164
Maksimalna brzina (wrist twist J4) (stepen/sek.)337360219
Maksimalna brzina (wrist pitch J5) (stepen/sek.)450375
Maksimalna brzina (wrist roll J6) (stepen/sek.)720
Maksimalna kompozitna brzina (mm/s)11064
Vreme ciklusa (25*300*25 mm sa 1 kg tereta)   (sek.)0,321097715300
Ponovljivost pozicije (mm)+/- 0,020,350,63
Temperatura okoline0-40+/- 0,06
Težina (kg)65
Tolerantni moment (wrist twist J4) (Nm)16,267130
Tolerantni moment (wrist pitch J5) (Nm)16,2
Tolerantni moment (wrist roll J6) (Nm)6,86
Tolerantna inercija (wrist twist J4) (kgm2)0,45
Tolerantna inercija (wrist pitch J5) (kgm2)0,45
Tolerantna inercija (wrist roll J6) (kgm2)0,10
Ožičenje alataRučnih 8 input tačka / ručnih 8 ouput tačka
Pneumatske cevi alataØ 6x2 za vezu sa robotom (Ø 4x8 od osnovnog dela do podlaktice)
Snabdevanje pneumatskog pritiska (MPa)0,54 (kao nadpritisak ako je potrebno)
Prirubnica griperaISO 9409-1-31.5
Rejting zaštiteIP 67 (Clean room model je dostupan)
Kontroler robotaCR800-D / CR800-R + R16RTCPU
Broj artikla313091/314058313093/314060313095/314062
 
Karakteristike/funkcijePregled modela
RV-13FRM-D/RV-13FRM-RRV-13FRLM-D/RV-13FRLM-RRV-20FRM-D/RV-20FRM-R
Stepeni slobode (broj osi)6
Naćin instalacijePodna, zidna ili plafonska (zidna instalacija sa ogranićenjima kod J1 osi)
StrukturaVertikalni multi-joint tip
PogonAC servo (kočenje na svim osima)
Način detekcije pozicijeAbsolutni enkoder
Kapacitet/nosivostnazivnikg1215
maksimalni1320
Radijus dohvata ruke (do centralne tačke J5 osi)mm109413881094
Radni opsegwaist (J1)stepeni380(±190)
shoulder (J2)240 (-90–150)
elbow (J3)167.5 (-10–157.5)
wrist twist (J4)400 (±200)
wrist pitch (J5)240 (-120–120)
wrist roll (J6)720 (±360)
Maksimalna brzinawaist (J1)stepeni/s290234110
shoulder (J2)234164110
elbow (J3)312219110
wrist twist (J4)375124
wrist pitch (J5)375125
wrist roll (J6)720360
Maksimalna kompozitna brzinamm/s1045097004200
Vreme ciklusa (25x300x25 mm sa 1 kg tereta)sek0,530,680,70
Ponovljivost pozicijemm±0,05
Temperatura okoline°C0–40
Težinakg120130120
Tolerantni momentwrist twist (J4)Nm19,349,0
wrist pitch (J5)19,349,0
wrist roll (J6)11
Tolerantna inercijawrist twist (J4)kgm²0,471,40
wrist pitch (J5)0,471,40
wrist roll (J6)0,14
Ožičenje alataRučni inputi 8 tačka / ručni outputi 8 tačka
Pneumatske cevi alataPrimarne: Ø 6x2, sekundarne: Ø 6x8
Snabdevanje pneumatskog pritiskaMPa0,54 (kao nadpritisak ako je potrebno)
Prirubnica griperaISO 9409-1-40
Rejting zaštiteIP67 (dostupan je Clean room model)
Kontroler robotaCR800-D/CR800-R + R16RTCPU
Broj artikla313097/314064313099/314066312663/314068

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).