Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.

Niskonaponski osigurači

Vazdušni osigurači

Proizvodi za zaštitu glavnih niskonaponskih vodova koji kombinuju druge funkcije električne opreme. Koriste se za spajanje ili modifikovanje izvora. Ovi osigurači omogućavaju neviđenu energetsku pouzdanost i efikasnost.

Zaštitni prekidači

Ovi osigurači se koriste za zaštitu ljudi od električnih udara i za sprečavanje požara. Pored toga imaju iste funkcije kompaktni osigurači (MCCB).

Kompaktni osigurači

Proizvodi namenjeni zaštiti od kratkog spoja. Serija WS-V kao najnovija serija niskonaponskih osigurača nudi brojne varijante, uključujući prekidače tipa F koji pored malih dimenzijama imaju široku primenu.

Minijaturni automatski prekidači

Proizvodi namenjeni zaštiti vodiča od struja kratkog spoja, preopterećenja (MCB) i uzemljenja (RCCB/RCBO). Instalacijski prekidači MCB su kompaktni elektromehanički uređaji nazivne struje do 63A namenjeni zaštiti od preopterećenja i uzemljenja. Ključni su deo bilo kojeg električnog sistema.


Kompaktni osigurači za jednosmernu struju (do 1000V DC)

Ovi osigurači koriste se uglavnom u fotovoltaičnim sistemima za proizvodnju električne energije. Kompaktni osigurači za upotrebu u jednosmernom strujnim kolima dostupni su od 63 A (600 V DC) do 800 A (1000V DC). Kompaktni osigurači za upotrebu u jednosmernim kolima koriste se na jednosmernoj strani sistema za proizvodnju električne energije ili u jednosmernim aplikacijama unutar elektrodistribucijskih sistema kao što su npr. podatkovni centri.


Osigurači prema normi UL 489

Proizvodi za nadstrujnu zaštitu, čija upotreba je obavezna u Severnoj Americi. Prekidači su u skladu sa američkim standardom UL i kanadskim standardom i imaju oznaku UL. Namenjeni su za zaštitu linije napajanja i strujnog kola korisnika.


Osigurači za upotrebu u specijalnim aplikacijama

Proizvodi prilagođeni za pojedine aplikacije i posebne primene.


Pomoćna oprema i dodatne komponente

Ovi proizvodi omogućuju proširenje funkcija osigurača. Na raspolaganju je raznovrsna dodatna opreme za unutrašnju ili spoljnju ugradnju. Ovi dodaci mogu povećati sigurnost i funkcionalnost osigurača.

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).