Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.

Pomoćna oprema i dodatne komponente

Ovi proizvodi omogućuju proširenje funkcija osigurača. Na raspolaganju je raznovrsna dodatna opreme za unutrašnju ili spoljnju ugradnju. Ovi dodaci mogu povećati sigurnost i funkcionalnost osigurača.

Dodaci za unutrašnju ugradnju - AL, AX, SHT, UVT

Ove dodatke instaliramo unutar kućišta osigurača. AX je pomoćni kontakt osigurača i pokazuje stanje „otvorenosti“ ili „zatvorenosti“. Dodatak AL pokazuje stanje stanja „isklapanja“. Dodatak SHT služi za daljinsko isklapanje prekidača. Dodatak UVT isklapa osigurač kod preniskog napona.

Dodaci za spoljnu ugradnju – poluge, TC, HL, MD

Ove dodatke instaliramo na spoljnu stranu kućišta. Služe za ručno uklapanje/isklapanje osigurača, blokadu, zaštitu i indikaciju stanja osigurača.

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).