Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.

Kompaktni osigurači za jednosmernu struju (do 1000V DC)

Ovi osigurači koriste se uglavnom u fotovoltaičnim sistemima za proizvodnju električne energije. Kompaktni osigurači za upotrebu u jednosmernom strujnim kolima dostupni su od 63 A (600 V DC) do 800 A (1000V DC). Kompaktni osigurači za upotrebu u jednosmernim kolima koriste se na jednosmernoj strani sistema za proizvodnju električne energije ili u jednosmernim aplikacijama unutar elektrodistribucijskih sistema kao što su npr. podatkovni centri.

Kompaktni osigurači za upotrebu u jednosmernim strujnim kolima NF-HD

  • Serija HDV za 600 V DC (63, 125, 250 AF)
  • Serija HDVA za 750 V DC (125, 250 AF)
  • Serija HDW za 750 V DC (3-polni), 1000 V DC (4-polni) (400, 800 AF)

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).