Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.

Kompaktni osigurači

Širok spektar proizvoda koji su idealni za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja. Kompaktni osigurači su osnovni proizvodi za zaštitu niskonaponskih kola. Serija WS-V, kao najnovija serija Mitsubishi niskonaponskih osigurača, nudi veliki broj različitih varijanti, uključujući osigurače tipa F, koji, uprkos malim dimenzijama, nude široku primenu.

Kompaktni osigurači (MCCB) NF

Kompaktni osigurači (MCCB) otvara i zatvara niskonaponski strujni krug i automatski prekida struju greške (zbog preopterećenja ili kratkog spoja) kako bi zaštitio strujni krug.

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).