Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.

Osigurači prema normi UL 489

Proizvodi za nadstrujnu zaštitu, čija upotreba je obavezna u Severnoj Americi. Prekidači su u skladu sa američkim standardom UL i kanadskim standardom i imaju oznaku UL. Namenjeni su za zaštitu linije napajanja i strujnog kola korisnika.

Kompaktni osigurači prema normi UL 489 NF-U

Ovi osigurači su usaglašeni s normama UL 489 i CSA C22.1No.5.

Kompaktni osigurači za zaštitu od zemljospoja prema normi UL 489 NV-U

Ova vrsta osigurača je usaglašena s normama UL 1053 i CSA C22.1No.144.

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).