Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.

Motorski prekidači sa zaštitom

Štite motor od preopterećenja. Mogu se koristiti za zaštitu motora od pregrevanja usled preopterećenja ili blokade motora. Nude široki raspon funkcija, uključujući zaštitu od preopterećenja, zaštitu ispada faze, reakciju s vremenskim kašnjenjem i brzo prekidanje.

Motorski osigurači bez zaštite od ispada faze

Štite motore od preopterećenja i blokade motora, čime pružaju siguran rad. Standardni modeli usaglašeni su s japanskim i drugim normama.

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).