Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.


Servo sistemi

Mitsubishi Electric nudi širok spektar proizvoda u oblasti servo sistema koji nude napredna industrijska rešenja. Asortiman uključuje jednostavne sisteme sa jednom servo osom do složenih i potpuno sinhronizovanih sistema sa 192 ose. Servo pojačala dolaze u nekoliko dizajna, od standardnog tipa sa impulsno-analognom kontrolom (povorka impulsa i analogni signali) do pojačala na SSCNET i CC-Link IE TSN komunikaciji. Mitsubishi Electric trenutno nudi tri linije servo sistema: MR-J5, MR-J4 i MR-JE.


Melservo J5

MR-J5 serija donosi besprekornu novu tehnologiju servo sistema koja značajno pojednostavljuje trenutnu servo tehnologiju, a sve to dolazi u veoma malim dimenzijama! Servo pojačala visokih performansi sa odzivom brzine i frekvencije od 3,5 kHz omogućavaju skraćeno vreme ciklusa uređaja. Rotacioni servo motori sa 26-bitnim enkoderom visoke rezolucije (67,108,864 impulsa/okret) obezbeđuju stabilnu kontrolu uz manje fluktuacije obrtnog momenta. Servo pojačala omogućavaju povezivanje sa novom CC-Link IE TSN mrežom za uspostavljanje kompletnih pogonskih rešenja i vršenje kontrole velike brzine i visoke preciznosti. Pored nove CC-Link IE TSN serije, dostupni su i modeli na SSCNET i Ethercat komunikaciji, kao i model sa pulsnom kontrolom.

Servo pojačala MR-J5 (serija MR-J5)

Servo pojačala MR-J5 (serija MR-J5)
 • Kompatibilni sa CC-Link IE TSN mrežom i interfejsom za opšte svrhe;
 • Dostupni modeli sa SSCNET i Ethercat komunikacijom;
 • Podržavaju prediktivno i preventivno održavanje mašina;
 • Standardizacija sa PLCOpen bibliotekom.

Rotacioni servomotor (serija MR-J5)

Rotacioni servomotor (serija MR-J5)
 • Opremljeni sa 26-bitnim apsolutnim enkoderom bez potrebe korišćenja dodatnih baterija;
 • Kablovi za enkoder, elektromagnetne kočnice i napajanje su opremljeni sa "One-Touch" zaključavanjem, nema potrebe za dodatnim alatima;
 • Proširene mogućnosti kombinacija servo motora sa različitim snagama servo pojačala.

Linearni servomotori (serija MR-J5)

Linearni servomotori (serija MR-J5)
 • Dostupne su 4 serije motora za različite aplikacije (LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2);
 • Maksimalne brzine od 3 m/s (LM-H3 serija) ili 6.5 m/s (LM-AJ serija);
 • Maksimalni momenti u rasponu od 122 N do 7200 N.

Motori sa direktnim pogonom (serija MR-J5)

Motori sa direktnim pogonom (serija MR-J5)
 • Najbolja kombinacija za aplikacije koje zahtevaju male brzine i visoki obrtni moment;
 • Kompaktni i niskoprofilni dizajn sa apsolutnim enkoderima;
 • Vratila s uzdužnim provrtom od 20 mm do 104 mm;
 • U ponudi su 4 različite dimenzije i 12 motora.

Melservo J4

MR-J4 servo sistem je prethodnik nove serije MR-J5. Svojom tehnologijom u MR-J4 sistemima, Mitsubishi Electric se postavio na vrh piramide u svetu servo tehnologije. Funkcije kao što su napredno suzbijanje vibracija i automatsko podešavanje u realnom vremenu obezbeđuju najtačnije pozicioniranje u najkraćem vremenu, sve uz veoma jednostavno podešavanje. Apsolutni enkoder na servomotorima kao deo standardne opreme ima 22-bitnu rezoluciju, što znači više od 4 miliona impulsa po obrtaju.

Melservo J4 Mitsubishi Electric

Servo pojačala (serija MR-J4)

Servo pojačala (serija MR-J4)
 • Servo pojačala serije MR-J4 odziva 2,5 kHz za upravljanje jedne, dve ili tri ose;
 • Kompatibilni sa SSCNETIII/H protokolom i u skladu sa bezbednosnim standardima;
 • Opremljeni sa multifunkcionalnim interfejsom (pulsni i analogni ulaz);
 • Integrisana Modbus RTU i RS422 komunikacija.

Servo pojačala MR-J4 sa EtherCAT, EtherNet/IP i Profinet komunikacijom

Servo pojačala MR-J4 sa EtherCAT, EtherNet/IP i Profinet komunikacijom
 • Servo pojačala serije MR-J4 kompatibilni sa EtherCAT, EtherNet/IP i Profinet komunikacijom;
 • Pripremljeni funkcijski blokovi za razne aplikacije.

Rotacioni servomotori (serija MR-J4)

Rotacioni servomotori (serija MR-J4)
 • Serije rotacionih servomotora HG-KR/HG-MR/HG-SR sa enkoderom rezolucije 4.194.304 impulsa, potrebna ugradnja dodatne baterije za apsolutni sistem;
 • 200VAC do 37kW, 400VAC do 220kW ili 48/24 VDC do 30 W;
 • IP65 zaštita kao standard (400V modeli IP67);
 • Opciono dodavanje bezbednosnih komponenti do kategorije 4, PL e, SIL 3.

Linearni servomotori (serija MR-J4)

Linearni servomotori (serija MR-J4)
 • Linija linearnih servo motora uključuje 4 serije motora (LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2) za različite aplikacije;
 • Momenti od 150 do 18.000 N i brzine do 3 m/s.

Motori sa direktnim pogonom (serija MR-J4)

Motori sa direktnim pogonom (serija MR-J4)
 • Motori sa direktnim pogonom MR-J4 najbolje odgovaraju aplikacijama koje zahtevaju nisku brzinu i visoki obrtni moment;
 • U ponudi su 4 različite dimenzije i 12 motora.

MELSERVO JE

Serija MR-JE nudi napredne funkcije kao što su automatski tuning sa jednim dodirom, prigušivanje vibracija i funkcije za dijagnostiku mašine. MR-JE serija podrazumeva jednostavne, a još uvek brze i precizne servo sisteme.

Servo pojačala MR-JE

Servo pojačala MR-JE
 • Serija servo pojačala MR-JE 200 V AC za snage do 3 kW;
 • MR-JE-A serija kompatibilna sa analognim upravljanjem i upravljanjem pomoću povorke pulseva;
 • MR-JE-B serija kompatibilna sa SSCNET komunikacijom;
 • MR-JE-C serija kompatibilna sa analognim upravljanjem i upravljanjem pomoću povorke pulseva, a dodatno podržava upravljanje preko komunikacije CC-Link IE Field Network Basic i Modbus TCP;
 • Dizajnirani za brzo i jednostavno puštanje u rad i održavanje.

Rotacioni servomotori MR-JE

Rotacioni servomotori MR-JE
 • Serija MR-JE uključuje rotacione servomotore 200 V AC serije HG-KN i HG-SN;
 • Standardno vratilo, vratilo s ključem (perom) ili D-cut vratilo;
 • Raspon snaga od 100 W do 3 kW;
 • Nazivne brzine: 2000 o/min (HG-SN) ili 3000 o/min (HG-KN);
 • Jednostavan izbor najprikladnijeg pojačala i veličine motora s obzirom na zahtevanu snagu ili moment inercije.

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).