Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.

Korisne informacije i dodatni alati

Podesite LAN IP adresu Ewon modema koristeći veb interfejs


Mrežni zahtevi


Za povezivanje sa Talk2M serverima su potrebne odlazne veze koje koriste UDP (port 1194) i/ili TCP (port 443). Odlazne veze su obično dozvoljene podrazumevano i nije im potrebna dodatna konfiguracija ili IT intervencija. Ako vaša veb lokacija za povezivanje zahteva određena podešavanja, pogledajte ovaj dokument TALK2M: Addresses & ports - solution sheet


Konfigurišite Ewon


Da biste uspostavili vezu sa udaljenom lokacijom, potrebna su neka dodatna podešavanja:

  • Internet konfiguracija: Pripremite Ewon da koristi pristupnu tačku na licu mesta
  • Talk2M registracija: Povežite Ewon sa određenim Talk2M nalogom
  • LAN modifikacija: Konfigurišite Ewon LAN-IP da biste omogućili povezivanje sa mašinom/PLC/HMI


Ewon konfiguracija se može postići korišćenjem:

USB ključ: Korišćenje eCatcher-a i Talk2M Easy Setup za generisanje USB ključa za konfiguraciju

Ewon čarobnjaci: Korišćenje web pretraživača za lokalno konfigurisanje Ewon uređaja


Ewon software


eCatcher: Preuzmi

Softver eCatcher će omogućiti daljinsku vezu sa Ewonima.

Ovaj softver se takođe koristi za konfigurisanje i upravljanje Talk2M nalogom.

Za svaki novi Ewon, lokalna konfiguracija se može izvršiti preko USB-a ili korišćenjem jedinstvenog Talk2M ključa.


eBuddy: Preuzmi

Softver eBuddy omogućava lokalnu vezu sa Ewon-om.

Ovaj softver se koristi za izvođenje Ewon konfiguracije koristeći jedan od Ewon LAN portova.

Podrazumevana IP adresa za pristup Ewon-u je 10.0.0.53

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).