Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.

Uradite više sa Ewon Flexy & M2Web interfejsom

M2Web je bezbedna platforma za mobilni pristup zasnovana na pretraživaču. Omogućava korisnicima da se povežu sa uređajima kao što su udaljeni HMI, veb serveri, računari ili paneli.

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).