Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.

Podesite LAN IP adresu Ewona koristeći veb interfejs

Za daljinski pristup ili prikupljanje podataka, LAN IP adresa vašeg Flexy-a mora biti kompatibilna sa PLC-om i drugim uređajima do kojih želite da dođete na vašoj mašini.


Ako ste već povezani na Flexy veb interfejs, Flexy LAN IP adresa se može ažurirati u Eth1 LAN podešavanjima.

Morate ponovo pokrenuti Flexy da biste primenili novu adresu.

Alternativno, možete ažurirati LAN IP adresu koristeći eBuddy

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).