Podrška korisnicima

Registrovani korisnici


Preko formulara ispod registrovani korisniki možete da pristupate do sadržaja tehničke podrške za proizvode Mitsubishi Electric, Ewon Flexy, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrovani korisnici

Ako još niste registrovani, svoj korisnički nalog za pristup tehničkom sadržaju možete da uradite preko formulara ispod.

Teaching Pendant R86TB

Karakteristike:

  • 10,1 inčni visoko rezolucijski ekran s intuitivnim dizajnom nudi jednostavan inženjerski rad
  • Ekran uvek prikazuje 1. HOME dugme, 2. najčešće korištene funkcije (program i razne parametre), 3. prečice, i 4. ugrađenu 3D vizuelizaciju robota s parametrima i područjem delovanja

Ugrađene funkcije RT ToolBox3

  • Funkcije RT ToolBox3 softverskog alata nude stalni monitoring programa, signala i parametra, skraćeno vreme otklanjanja grešaka, direktno sređivanje programa robota, pregled parametra bezbednosne logike i ostale funkcije.

Analiza podataka za otklanjanje grešaka

  • Ugrađene funkcije (oscilograf i monitoring) i analitični ekrani omogućavaju otklanjanje grešaka bez korištenja računara.
  • Ako primena računara kod samog robota nije moguća, jedinica R86TB još uvek nudi puštanje u pogon i održavanje robota, što nudi finansijske i vremenske uštede.

Razmena podataka pomoću funkcija alata RT ToolBox3

  • Radno okruženje i bezbednosne kopije podataka moguće je koristiti zajedno s funkcijama RT ToolBox3 alata preko USB ključa.

Poštovani! Dana 11.12.2023 promenili smo ime kompanije u RBT Technologies - oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o. (prethodno INEA SR d.o.o.).